Moja rezerwacjaMyBooking_Translations_Common_LoginPage_MyBooking_Text

Zaloguj się jeżeli chcesz anulować całą rezerwację. Skontaktuj się z obslugą klienta Scandlines jeśli częściowo chcesz anulować rezerwację.MyBooking_Translations_Common_WebBooking_EnterToCancelBooking_Text

Zaloguj się używając numeru rezerwacji i hasłaMyBooking_Translations_Common_LoginPage_Enter_Text

Twój numer zamówienia składa się z 10 znaków. Możesz znaleźć numer zamówienia u góry na potwierdzeniu rezerwacji przesłanego przez mail.MyBooking_Translations_Common_LoginPage_BookingIDdigits_Text

PrzerwijMyBooking_Translations_Common_LoginPage_Cancel_Text